kertmanufaktúra

2014. január 24., péntek

Kertépítés, ahogy mi csináljuk

Egy újjáépített sziklakertünk

Egy kert megépítése sosem az építéssel kezdődik. Gyakran egy nyaraláson látott kerttel, egy magazinban felfedezett fotóval vagy apró ötletekkel. Köréjük újabb részletek gyűlnek, egy pihenőhely, egy dézsa a teraszon, egy számunkra kedves növény, egy virágszín, egy szárazon rakott kőfal vagy egy járda bontott téglából.

Kertmanufaktúra kert: családi ház kertjének átépítése

És az ötletekből kezd összeállni valami, ami először inkább csak részleteiben létező, még összefüggések nélküli halmaz. Jó esetben aztán ebből a képlékeny gyűjteményből készül el a kert terve, ami szintén többszöri nekifutásra, újabb és újabb finomítások, egyeztetések és változtatások után nyeri el végső formáját. A folyamat során a kert tervezője és majdani használói közösen igyekeznek megtalálni a lehető legoptimálisabb változatot, ami illik a kert használóinak életéhez, álmaihoz, az épülethez, a szűkebb és tágabb környezethez egyaránt.

Fontosnak tartjuk a kerti kiegészítőket is

Tervünk tehát már van. És benne van minden fontos részlet, növények, építőanyagok, kültéri bútorok és ezek tételes költségei, a kert méret- és színhelyes rajza. A kert, amit megálmodtunk. Következhet a második felvonás: a kert megépítése. A tervből a kertépítőnek kell valóságos kertet létrehoznia. Ebben a folyamatban is, csakúgy, mint a tervezés szakaszában, az apró részletek pontos és alapos összehangolására van szükség, hogy a kert olyan legyen, amit a megrendelő – ideális esetben a tervezővel közösen egyeztetve – megálmodott.  És mindehhez az építők oldaláról is sok, első pillanatban lényegtelen apróság megléte szükséges.

Egy átalakításra váró, elhanyagolt udvar...
...amiből egy használható kertet terveztünk és építettünk

Jó, ha van kéznél gazdag munkatapasztalat, akad intelligencia és kiváló megfigyelőképesség, tudatosság és önállóság, hogy csak a legfontosabbakat említsem. Kellenek esztétikai készségek, aztán nem árt egy adag természetismeret. Ha a kivitelezők nem rendelkeznek magas fokú esztétikai készségekkel, nincs kellő természetismeretük, a kert sohasem lehet egyenrangú a lerajzoltakkal. Ha a kertépítők precízen dolgoznak ugyan, de munkájukat csak folyamatos felügyelettel, utasítások alapján képesek ellátni, a végeredmény kertre hasonlít majd, de hiányozni fog belőle a lélek, az a gyakran meghatározhatatlan valami, ami a kertet az otthon részévé teszi.

Előkészítő munkák a gyepszőnyeg fektetéséhez
Helyén a gyep és befejeztük a rézsű beültetését is

A kertépítés összetett, a részletek finom összhangjára épülő munka, ahol nem elég jól dolgozni. Ha a cél az, hogy „A KERT” épüljön meg – és mindenki álmai kertjét szeretné elkészíttetni –, akkor nem elég a jó: kiváló munkát kell végezni. Ha „csak” egy kisebb térburkolat vagy járda megépítése a feladat, a megtanultak vagy az utasítások alkalmazása a legtöbb esetben akár elegendő is lehet. Mindez a járdához, a térburkolathoz kapcsolódó vagy önálló kerti elemek megépítésénél már biztosan a minőség rovására megy.

A fenyőfa alatti teraszon erdei környezetet alakítottunk ki,
kiszáradt patakmederrel és árnyékkedvelő növényekkel

Ez már nem az „egy kis kőművesmunka” világa. A sziklakerti kövek elhelyezésénél fontos, hogy a köveket melyik oldalával, merre tájolja az építő, milyen szögben építi be, és hogyan rögzíti azokat. A burkolatoknak például a terven megadott irányba, az ott előírt hossz- és oldalirányú dőléssel kell elvezetnie a vizet. Valahol tervezés ez is, csak nem ceruzával vagy számítógépes programmal. Ezekhez a művelethez esztétikai érzékre, önálló döntéshozatalra, kiváló megfigyelőképességre, természetismeretre, a részletrajzok olvasni tudására és értő alkalmazására van szükség.

Küldetés: gyepszőnyegezés.
Egy parányi udvar képe, amikor megérkeztünk.
Küldetés: gyepszőnyegezés.
Egy parányi udvar képe, amikor távoztunk.
A betonfedlapok helyére később gépkocsibeállót építettek.

A növények ültetésénél az esztétikai érzék szintén alapkövetelmény: minden növénynek van eleje és háta, vagyis egy szebb és egy kevésbé szép oldala, nem fordulhat elő, hogy ez utóbbi kerüljön előre. És persze az sem árt, ha az építők rendelkeznek a szakma, a munka iránti alázat tudományával, és munkavégzés közben inkább ezekre és nem a szerszámaikra támaszkodnak.

Tisztul a terep: a melléképületek elbontása után
a régi járdának is mennie kell...
... hogy elkészülhessen a család új, játékra, pihenésre
is alkalmas tágas kertje

És a kertépítőnek kell legyen a kert egészére értelmezhető szintetizáló képessége, egy képesség, ami a rajzból, az épületből, az utcából, a tágabb környezetből, ezek együttes hatásából, az ott lakók életéből, a szűkebb és tágabb miliőből is visszaad, belevisz valamit, valami pluszt a megvalósuló kertbe.

Kertmanufaktúra kert: utcafront kialakítása


A tervből csak így lehet olyan kert, amelyik visszaadja mindazt, amit a megrendelő megálmodott, és a tervező a tervekbe belegondolt. Ez az a minőségi többlet, ami egy kertet valóban álmaink kertjévé varázsol. Ez az, ami a jó munkát kiválóvá teszi. És ez az a szemlélet és munkakultúra, amit a Kertmanufaktúránál magunkénak vallunk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése